BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

İnsanların kısımları

Sual: İnsanlar ilim, inanç ve ahlak bakımdan kaç kısma ayrılıyor?
CEVAP
İman yönünden insanlar ikiye ayrılır:

1- Müminler: Müslüman olanlar.

2- Kâfirler: Müslüman olmayanlar.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(İnsanlar, mümin ve kâfir diye iki kısma ayrılır.) [Taberani]

Müminler de ikiye ayrılır:

1- Ehl-i Sünnet olanlar:

2- Bid’at ehli: Ehl-i Sünnet olmayanlar

Ehl-i Sünnet olanlar da ikiye ayrılır:

1- Salihler: İbadetleri yapıp, günahlardan kaçanlar.

2- Fâsıklar: Açıktan herhangi bir günahı işleyenler.

Bid’at ehli olanların da, 72 fırkaya ayrıldığı hadis-i şerifle bildirilmiştir. Meşhur üç tanesi şunlardır:

1- Mutezile: İtikatları bozuktur. Hayra da şerre de Allah karışmaz, ikisini de kul yaratır derler. Bir kısmı küfre girmiştir. Vehhabilerin bazı inanışları mutezileye benzer.

2- Cebriye: Hayrı da şerri de Allah zorla işletir derler.

3- Şia: İlk üç halifeye ve Cennetlik olan Eshab-ı kirama düşmanlık beslerler. Bazı inanışları Mutezileye benzer. Rafızi gibi aşırı olanları da vardır. Hattâ Hazret-i Ali için tanrı diyenler de bu fırkanın içindedir.

Bid’at fırkaları arasında, mezhepsiz Müslümanlar türemiştir. Bunların itikatları bazen Mutezileye, bazen Cebriyeye, bazen de Şia’ya benzer. Belli bir ilkeleri yoktur.

Ehl-i Sünnet itikadına uymayan kimseye ve dinde olmayan bir şeyi, ibadet olarak yapana bid’at ehli denir.

Doğru yoldan ayrılana, sapık denir.

Dini olmayana dinsiz, mezhebi olmayana da mezhepsiz denir.

Başka dinden iken, Müslüman olana dönme denir.

Kâfirler de iki kısma ayrılır: 

1- Ehl-i kitap: Bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır.  

2- Kitapsız kâfirler.

Kitapsız kâfirler de çeşitli kısımlara ayrılır:

1- Müşrikler: Allah’a ortak koşan ve puta tapan kâfirler,

2- Ateistler: Allah’a, Peygamberlere ve ahiret gününe inanmayan kâfirler,

3- Deistler: Bir yaratıcı var dedikleri halde, hiç bir dine ve peygambere inanmayan kâfirler,

4- Münafıklar: Müslümanları aldatmak için Müslüman görünen kâfirler,

5- Mürtedler: Müslümanlıktan ayrılıp, kâfir olanlar,

6- Mülhidler: Kendini samimi müslüman bildiği halde, âyet ve hadise kendi görüşü ile mana vererek, imanı bozulup küfre düşen kimseler,

7- Zındıklar: Münafık gibi inancını gizleyip, İslamiyet’i yıkmak için çalışan sinsi kâfirler.

İman bakımından insanların çeşitlerini bildiren bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allahü teâlâ, insanları üç kısım olarak yarattı: 

1- Hayvanlar gibi olanlardır. Allahü teâlânın, “Onların kalbleri var, ama anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulakları var, işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdır” buyurduğu kişilerdir.

2- Bedenleri insan bedeni ise de, ruhları şeytan ruhu gibi olanlardır.

3- Allah’ın himayesinden başka himayenin olmadığı günde, onun himayesine sığınan müminlerdir.) [Hakîm]

İnsanlar rızkı kazanmada inanç yönünden beşe ayrılır:

1- Rızkın yalnız çalışmaktan geldiğine inananlar. (Kâfirler)

2- Rızkın hem Allah’tan, hem de çalışmaktan geldiğini sananlar. (Müşrikler)

3- Rızkın Allah’tan geldiğini bildiği halde, ya vermezse diye endişeye düşenler. (Münafıklar)

4- Rızkın Allahü teâlâdan geldiğini bildiği halde, çalışırken Allah’a asi olanlar. (Fâsıklar)

5- Rızkın Allah’tan geldiğine ve çalışmanın, sebebe yapışmak olduğuna inananlar. Çalışırken, Allahü teâlâya asi olmayanlar. (Salih müminler)

İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:

İnsanlar kendileriyle münasebet kurma yönünden üç kısma ayrılır:

1- Gıda gibi olanlar: Her zaman gereklidir.

2- İlaç gibi olanlar: Bazen ihtiyaç duyulur.

3- Hastalık gibi olanlar: Bunlara ihtiyaç duyulmasa da, gelip musallat olurlar. Bunlardan kurtulmak için, idare edilmeleri gerekir.

Yine İmam-ı Gazali hazretleri, insanları ahlak bakımından üçe ayırıyor:

1- Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler.

2- Hilekâr ve ikiyüzlü olup etrafındakileri aldatanlar ve onlara zulmedenler.

3- Güzel ahlak sahibi olan hakiki Müslümanlar.

Bilgi yönünden de insanlar dört gruba ayrılır:

1- Bildiğini bilen, [İyi kimseler]

2- Bildiğini bilmeyen, [İkaza, muhtaç olanlar]

3- Bilmediğini bilen, [Haddini bilenler]

4- Bilmediğini bilmeyen. [Zararlı kimseler]

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi