Son Yazılarımız

Sırat köprüsü vardır

Önizleme
Sual: Dinde, kendi aklını esas alan biri, (Kur’anda ve hadiste Sırat köprüsü diye bir şey yoktur. Eğer öyle bir köprü varsa, Allah beni oradan geçirmesin) diyor. Sırat köprüsü yok mu?
CEVAP
Aklını dinden üstün gören Mutezile denilen sapıklar Sırat köprüsünü inkâr ediyorlar. Ehl-i sünnet âlimleri, Sırat köprüsünün hak olduğunu naslarla ispat etmişlerdir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Onları Cehennem Sıratına [Sırat köprüsüne] götürüp hapsedin! Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir) buyuruluyor. (Saffat 23, 24)

Nuhbet-ül-Leali kitabında diyor ki: Sırat, Cehennem üzerinde bir köprüdür. Bir âyette mealen, (İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka Cehenneme varacaktır. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak cennetlikler yanmadan geçecekler, cehennemlikler ise ateşe düşeceklerdir) buyuruluyor. (Meryem 71)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Sırat köprüsünden ümmetiyle ilk geçecek peygamber benim.) [Buharî]
(Kıyamet gününde Cehennemin üzerine Sırat köprüsü kurulur.) [Buharî, Müslim]
(Kıyamette Sırat köprüsünün başında dururum. Allahü teâlâ, “Dilediğini iste, istediklerine şefaat et, şefaatin kabul olunacaktır” buyurur.) [İ. Ahmed]

(Ehl-i beytimi ve Eshabımı çok seven Sırat köprüsünden kolay geçer.) [Deylemî]
(Cehennem ateşi, Sırattan geçen müminlere, “Ey mümin, tez geç, senin nurun nârımı söndürüyor” der.) [Taberanî]

(Sırat köprüsünü ilk geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılanlardır.) [Taberanî]
(Bana getirilen salevat, Sırat köprüsü üzerinde size nur olur.) [Dâre Kutnî]
(Namaz, Sırat köprüsü üzerinde nurdur.) [Dâre Kutnî]

(Sırat köprüsü, Cehennemin üzerinde, Cennete giden yoldadır.) [Hatîb]
(Kurbanlarınız Sırat köprüsünde bineklerinizdir.) [Deylemî]
(Bid’at ehli Sırattan geçemeyip, Cehenneme düşer.) [İbni Asakir]

İmam-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: Cehennem üzerindeki Sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip Cennete gidecek, cehennemlikler, Cehenneme düşecektir. (3/17)

Köprü denilince, bilinen köprüler gibi zannedilmemeli! (Sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir) diyoruz. Hâlbuki imtihanın, köprüye benzer tarafı yoktur. Sırat köprüsü de, bilinen köprülere veya imtihan köprüsüne hiç benzemez. (S. Ebediyye)

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi