BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Armut, dalının dibine düşer

Sual: İyi kimselerin çocukları, torunları, yakınları genelde iyi insanlardır. (Armut, dalının dibine düşer) atasözü de, evladın ana babaya çekeceğini bildiriyor. Bunun istisnası yok mu? Mesela Tevfik Fikret’le Eknel Bey’in oğlunun Hristiyan olması, Molla Sadri’nin oğlunun, Mısırlı bir zındığın dinine girmesi, bir istisna mıdır?
CEVAP
Bu işin elbette istisnası vardır, ancak bu örnekler bir istisna olarak kabul edilmez. Tevfik Fikret’in kendisi zaten dine şaşı bakan biriydi. Hristiyan olan oğlu Haluk’un annesi de Hristiyan’dı. Armut yine dalından kopup dibine düşmüştür. Merhum Molla ise, oğluna devamlı Kur’anı ölçü almasını söylerdi. (Kur’anı doğru anlayan büyük âlimlere yani dört hak mezhepten birine uy!) demediği için, (Yalnız Kur’an) diyenler gibi, o da, mürted oldu, din değiştirdi. Eknel Bey gibi, papazları öven, komünist Nazım Hikmet’in şiirlerini, Aziz Nesin’in yazılarını başka dile çeviren birinin oğlunun Hristiyan olması yadırganmamalıdır.

Hempher’in hatıraları
Sual: İngiliz Casusunun İtirafları kitabı için, (Kitaptaki olayların doğru olduğunu ispat etmek mümkün değildir. Vehhâbîlerin ileri gelenleri de, bu kitabın aslının olmadığını söylüyor) deniyor. Vehhâbîlerin veya onları sevenlerin sözleri dinde ölçü olur mu?
CEVAP
Elbette ölçü olmaz. Kendilerinin de, sözlerinin de bir kıymeti yoktur. İngilizler bile bu kitabı müzelerinde sergilerken, inkâr etmezken, bunların böyle söylemelerini yadırgamamak imkânsızdır. Sanki İngilizleri savunuyorlar. İngilizler böyle kötü işler yapmaz mı demek istiyorlar?

ATV program yapımcısı Faysal Atıl, Londra'da British Museum'da İngilizlerin bu kitabı gururla sergilediğini görmüştür. (Bekir Hazar, 8 Şubat 2013 Cuma, Takvim Gazetesi)

Merhum hocamız, böyle söyleyenlere şöyle cevap vermişti:

İngilizler, Hristiyanlık propagandası yapmak için, Hempher’in itiraflarını neşretmişler, Müslüman yavrularını aldatmak için, İslam bilgilerini yalan yanlış yazmışlardır. Bu yalan ve iftiraları tashih ederek, gençlerimizi bu İngiliz hilesinden, tuzağından kurtarmak maksadıyla, bu kitabı biz de neşrediyoruz. Mezhepsizler, her memlekette Vehhâbîliği yaymaya çalışıyorlar. Hattâ Hempher’in itiraflarının, hayâl mahsulü olduğunu söylüyorlar. Fakat bu sözleri vesikasızdır. 

Vehhâbîlerin kitaplarını okuyarak, onların iç yüzünü öğrenen büyük İslam âlimi Habib bin Ahmed Haddad, (Misbah-ul-enam) kitabında, İngilizlere satılmış olan Muhammed bin Abdülvehhabın, Hempher ile beraber hazırladıkları, alçak yazılarına vesikalarla cevap vermektedir. 1801’de yazılmış olan bu kitap, 1995’de Hakikat Kitabevi tarafından basılmıştır. (İngiliz Casusunun İtirafları)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi