BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

İnsanı en iyi bilen, onu yaratandır

Sual: Bir ateist, (Tanrı beni yarattı diye niye ona tapınma, itaat etme zorunluluğum var? Eğer benim tapınmayı reddetme istek ve yeteneğim varsa, bunları kullanmaktan dolayı neden ceza görmem gerekiyor?) diyor. Allah'ın, kullarına emir ve yasaklar koyma hakkına sahip olması normal değil midir?
CEVAP
Emir ve yasak koyma işi, dünya işlerinde de vardır. Birkaç örnek verelim:

Bir ana babanın, çocuğuna, onun zararına olacak şeyleri (Yapma, etme) diye söylemesi yanlış bir şey midir? Ana baba, çocuğunun iyiliği için ona bazı yasaklar koyabilir, faydalı şeyleri de emreder. Bir doktor, hastasının iyiliği için ona bazı ilaçlar ve diyetler verebilir. Hastanın, (Madem benim yapmama yeteneğim var, o hâlde doktorun verdiği lüzumlu ilaçları kullanmam, faydalı diyetlerine uymam) demesi, ahmaklıktan başka nedir? İlaç kullanmazsa veya diyete uymazsa ölebilir.

Bir fabrika, bir alet, bir makine çıkarınca, onun için bir kullanma talimatı hazırlar. (Bu talimatlara uyulursa aletin veya makinenin ömrü şu kadar olur, şu kadar faydalı, verimli olur) denir. Cihaz, talimatına uygun kullanılmazsa elden kolayca çıkar. İnsan ise mükemmel bir makineden daha mükemmeldir. Üstelik canlıdır, şuurludur, akıllıdır. Elbette onun da, bir talimatı olması lazımdır. (Şunları yaparsan faydalı olur, şunları yaparsan zararlı olur) gibi bir talimatın olması elbette lüzumludur. Talimatsız cihazı çalıştırmak yanlış olduğu gibi, insan da yaratılış gayesine uygun hareket etmezse sonsuz zarara uğrar.

Bir ana babanın, çocuğuna, onun zararına olacak şeyleri (Yapma, etme) diye söylemesi yanlış bir şey midir? 

Cezasına katlanmak zorundadır
Bir doktor, hastasının, bir ana baba da çocuklarının iyiliği için bazı yasaklar koyup bazı iyi şeyleri emrettiği gibi, Allahü teâlâ da, kullarının iyiliği için, bazı yasaklar koymuş, bazı iyi şeyleri emretmiştir. İnsanı en iyi bilen, onu yaratandır. Yarattıklarının özelliğini elbette en iyi O bilir. Dinin emir ve yasakları, mükemmel bir yaratık olan insanın, kullanma talimatı gibidir. Hastanın doktora itiraz etmesi bile normal değilken, kulların Allah'ın emir ve yasaklarına itiraz etmesi nasıl normal görülür. Etse de eline bir şey geçmez. Emrine uymaktan başka çaresi yoktur. Uymazsa da cezasına katlanmak zorundadır.

Allahü teâlâyı ve Onun emirlerini kabul etmeyen, isyan eden, şiddetli azaba mâruz kalır. Kabul edip yapan ise sonsuz nimete kavuşur.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi