BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Nasihat, dünyalık için olmaz

Sual: Dini konuları, dini sohbet ve nasihatleri ücret, menfaat karşılığında yapmak, dinimiz açısından uygun olur mu?
Cevap: Dünyalık ele geçirmek için dinini vermek, aklı olanın yapacağı bir şey değildir. Din bilgilerini ve her ibadeti, Allah rızası için değil de, mal, mevki, şöhret kazanmak için yapan kimse, gerçek anlamda hakiki, olgun bir Müslüman değildir. Zira ilim ve amel, Allahü teâlânın rızası, Onun sevgisini kazanmak için olmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dünyalık ele geçirmek için, ilim öğrenen, dünyada mal ve mevki elde eder. Ahiretteki kazancı ancak Cehennem ateşi olur.)

İmâm-ı Evzâî hazretleri, kendisinden nasihat isteyen Halife Cafer’e hitaben buyurur ki:
“Cebrâil aleyhisselam bir gün Peygamber efendimizin huzuruna gelmişti. Resulullah efendimiz, Cebrail aleyhisselama;

-Ya Cebrail! Bana Cehennemi anlat buyurunca, Cebrail aleyhisselam;
-Allahü teâlâ Cehenneme emretti. Bin sene iyice kırmızılaşıncaya kadar yandı. Bundan sonra bin sene daha yandı, sapsarı oldu. Bin sene daha yanıp, simsiyah oldu. Onun için Cehennem koyu ve siyahtır. Alevleri ve parçaları parlamaz. Seni Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemin ederim ki, Cehennem elbiselerinden birisi, dünyadakilere gösterilmiş olsaydı, hepsi ölürlerdi. Eğer, Cehennemin içeceklerinden biri, dünya suyuna dökülmüş olsaydı, ondan tadan herkes ölürdü. Şayet, Allahü teâlânın bildirdiği zincirden, bir arşın, dünyadaki dağlar üzerine konulsaydı, bütün dağlar erirdi. Bir kimse Cehenneme girip çıksaydı, yeryüzündekiler onun kokusundan ölürlerdi, buyurdu. Bunun üzerine Peygamber efendimiz ağladı, Cebrâil aleyhisselam da ağladı ve;

-Ya Muhammed! Sen de mi ağlıyorsun, halbuki Allahü teâlâ seni günahtan muhafaza eyledi deyince, Resulullah efendimiz;
-Allahü teâlâya şükredici bir kul olmayayım mı? buyurdu.
-Ey müminlerin emiri! En üstün şey takvadır. Çünkü, kim Allahü teâlâya itaat için şeref isterse, Allahü teâlâ onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse, Allahü teâlâ onu alçaltır.”

Halife, imâm-ı Evzâî hazretlerine, yaptığı bu nasihatlerden dolayı hediyeler vermek ister, fakat o, bu hediyeleri kabul etmez ve;
“Benim ona ihtiyacım yok. Ben bu nasihati, dünyalık için yapmadım” buyurur.

***
Sual: Nefs mutmainne olduktan sonra İslâmiyete uymamazlık edebilir mi, azgınlık, taşkınlık yapabilir mi?
Cevap: İmam-ı Rabbani hazretleri Mektûbât kitabının ikinci cild 50. mektupta buyuruyor ki: Tasavvuf büyükleri “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” itminana kavuşan nefs, azgınlığından kurtulmaz demişler. Fârisî beyit tercümesi:
Mutmainne olsa da nefs,
kötülükleri hiç gitmez.

demişler ve bir gazâdan dönüşte buyurulmuş olan (Küçük cihaddan döndük, büyük cihada başlayacağız!) hadîs-i şerifinde bildirilen büyük cihad, nefse karşı yapılan cihaddır demişlerdir. Bu fakire keşif olunan ve vicdanım ile anladığım ise, bunların dediği gibi değildir. İtminan hâsıl olunca, nefsde hiç azgınlık ve taşkınlık bulmuyorum. İslâmiyete tam uyduğunu görüyorum. Öyle ki, nefs de, mâ-sivâyı tamamen unutmuş olan kalp gibi olmakta, Allahtan başka hiçbir şeyi görmez ve bilmez hâle gelmektedir. Mevki sevgisi, bir şeye kavuşunca sevinmek, kaçırınca üzülmek onda hiç kalmıyor. Bunun İslâmiyete uymaması, azgınlık, taşkınlık yapması nasıl olabilir? İtminana kavuşmadan önce, İslâmiyetten kıl kadar ayrılmasına, azgınlık, taşkınlık derlerse, sözlerinin yeri vardır. Fakat, itminana kavuştuktan sonra, İslâmiyete uymaması, taşkınlık yapması olamaz. Bu fakir [yani İmâm-ı Rabbânî hazretleri] çok inceledim. Bu bilmeceyi çözmek için pek uğraştım. Nefs mutmainne olunca, kıl kadar azgınlık, taşkınlık yapamamaktadır. İslâmiyete tam teslim olmuş, her kötülüğü yok olmuşudur. Sâhibi için kendini yok etmiştir. Böyle olan nefsin İslâmiyete uymaması, olacak şey değildir. Nefs, Allahü teâlâdan razı olunca, Allahü teâlâ da ondan razı olunca, artık taşkınlık, azgınlık yapabilir mi? Azgın olandan razı olunmaz. Allahü teâlânın razı olduğu nefs, razı olmayacak bir şey yapabilir mi? (Tam İlmihal s. 949)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi