BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Hakiki Müslüman olmak

Sual: Hakiki Müslüman olmak ve şükür etmek ne demektir?

Cevap: Hakiki Müslüman olmak demek, yalnız âdete tâbi olarak ibadet etmek değil, İslâmın emir ettiği güzel ahlâkı edinerek, insanlık vazifelerini yaparak, ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden, fakat hileyi zekâ eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse, Müslüman olduğunu söylese de, hakiki Müslüman değildir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerimde (Furkân) sûresinde, bir Müslümanın nasıl olması icab ettiğini beyan buyurmuştur. Bunu tefsir etmek için, Ehl-i sünnet âlimleri “rahime hümullahü teâlâ” ziyadesi ile kitap yazmışlardır. Fakat biz, kendimizi hâlâ fena huylardan kurtaramıyor, Kur’ân-ı kerimde bildirildiği gibi çalışmıyor, Allahü teâlânın emirlerini yapmıyor, sözüne sadık olamıyor, sokaklarımızı pislik içinde bir harabeye çeviriyor, ruhen ve bedenen temizlenemiyoruz. Hâlbuki, elimizde bize bütün bu güzel şeyleri emir eden, ne yapmamız lâzım geldiğini açık açık bildiren, Allahü teâlânın kelâmı (Kur’ân-ı kerîm) ve Peygamberimizin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” emirleri ve Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime hümullahü teâlâ” kitapları vardır.

Allahü teâlâ, Fetih sûresinin 28. ci âyetinde mealen şöyle buyurmaktadır: (Allahü teâlâ, Peygamberini, hidayet ve hak din, İslâmiyet ile gönderdi. İslâm dinini, diğer dinler üzerine üstün kıldı. [Muhammed aleyhisselâmın hak] Peygamber olduğuna şahit olarak Allah yeter.)

Saf sûresinin 9. cu âyetinde mealen, (Müşrikler istemese de, İslâm dinini diğer bütün dinlerden üstün kılmak için resûlü Muhammed aleyhisselâmı, [sebeb-i hidayet olan] Kur’ân ve İslâm dini ile birlikte gönderen Allahü teâlâdır) buyurulmuştur. Ve Allahü teâlâ vaat ediyor:

(Allahü teâlâ şükür edenlerin mükafatını verecektir.)

Burada şükür etmek demek, Kur’ân-ı kerimin istediği gibi, tam Müslüman olmak demektir. Allahü teâlânın verdiği nimetleri, Onun emrine uygun olarak kullanmak demektir. Eğer Müslümanlar, Allahü teâlânın emir ettiği gibi, ruhen ve bedenen tertemiz insanlar olur, birbirlerine kardeşçe bağlanır, çalışır, her sahada ilerlemeğe başlarsa, Allahü teâlâ da, onlara mükâfatını verecek, o zaman Müslümanlar, tıpkı kurûn-u vüstâda (Ortaçağ) olduğu gibi, medeniyetin en önüne geçeceklerdir. Allahü teâlâ, bize bunu vaat ediyor. Allahü teâlâ, hiçbir zaman vaadinden dönmez. (Herkese Lâzım Olan Îmân s. 329)

***

Sual: Bidatlerden sakınmak neden çok önemlidir?

Cevap: Urvetülvüskâ Muhammed Ma’sûm Fârûkînin (Mektûbât) kitabı 3.cilt 34. Mektubunda buyruluyor ki:

Büyüklerin yolundan ayrılmayınız! Talebeye ve misafirlere çok iyi hizmet ediniz! İslâmiyete sıkı sarılınız! Resûlullahın sünnetine yapışınız! Bidatlerden sakınınız! Bidat sahipleri ile sohbet etmeyiniz. Onlardan kaçınız! Hadîs-i şerifte, (Bidat sahipleri, Cehennemde azap çekenlerin köpekleri olacaklardır) buyruldu. Bu hadîs-i şerifi unutmayınız! Büyüklerimizin yolunda bidat [değişiklik] yapmayınız! Bidat yapılmadıkça, büyüklerin feyizleri, bereketleri devam eder. Allahü teâlânın rızasını her an arayınız. Onun marifetine kavuşmağa çalışınız!

Bu nimetin kokusu gelen yere koşunuz! Dünyaya gelmekten murat, bu nimete kavuşmaktır. Yazıklar olsun ki, istenilen terk olunuyor. Başka şeyler arkasında koşuluyor. Allahü teâlâ, sizi ve bizi, mahlûklarla uğraşmaktan kurtarsın. Kendini aramak nasip etsin! Mahlukların yaldızlı, sahte güzelliklerine aldanmaktan korusun! Başımıza gelen zulümler, belalar, kötü amellerimizin neticeleridir. (Amirleriniz, amellerinizdir) hadîs-i şeriftir. Kendinizi ıslah etmeğe çalışınız! Vera ve takvaya sarılınız! Talak sûresinin ikinci âyetinde mealen, (Takvâ sahiplerini sıkıntıdan kurtarırız) buyruldu. (Hak Sözün Vesikaları s. 348)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi