BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Doktora gitmek, ilaç kullanmak

Doktora gitmek, ilaç kullanmak

Sual: Hastalanınca, doktora gitmeyi, ilaç kullanmayı, şifa için bildirilen âyet ve duaları okumayı, dinimiz emretmekte midir?

Cevap: Allahü teâlâ, ilaçları, şifa için sebep yapmıştır. Ekmek ile suyu doyurmaya sebep yaptığı gibi, ilaçları da, hastalıkları gidermeye sebep yapmıştır.

Tedavi olmak, yani doktora gitmek, ilaç kullanmak sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Hastalığınızı tedavi ediniz! Çünkü, Allahü teâlâ, ölümden başka her hastalık için, deva, ilaç yaratmıştır.)

Mevâhib-i ledünniyyede deniyor ki:

“Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı: Kur’ân-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. (Kur’ân-ı kerimden şifa beklemeyene şifa nasip olmaz) buyururdu. Fatiha suresini okumanın, hastalıklara şifa olduğunu bildiren hadis-i şerifler, Beydâvî, Çerhî tefsirlerinde ve Tefsîr-i Mazherîde yazılıdır.” İmâm-ı Kuşeyrî hazretleri buyuruyor ki:

“Kur’ân-ı kerimdeki altı şifa ayetini bir tabağa yazıp, su koyarak eritilir. Hasta içerse Allahü teâlâ şifa ihsan eder.”

Âyet-i kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi de lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. Hastanın, zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyleri yapması, haramdan, zulümden sakınması lazımdır. Hadis-i şerifte;

(Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz) buyuruldu. Resûlullah Efendimiz hasta olunca, Kul e'ûzüleri okuyup, kendi üzerine üflerdi. Şifa âyetleri şunlardır:

“Tevbe suresi, ondördüncü âyetinin sonu, Yunus suresi, elliyedinci âyetinin ortası, Nahl suresi, altmışdokuzuncu yetinin orta kısmı, İsrâ suresi, seksenikinci âyetinin baş tarafı, Şü'ârâ suresinin sekseninci âyeti, Fussilet suresi, kırkdördüncü ayetinin orta yeridir.”

Bunlar, safranlı su gibi, renkli bir sıvı ile bir çanağa yazılıp, yağmur suyunda eritilir. Zevceden, hanımdan mehir parasından hediye isteyip, bu para ile bal alınır. Balı bu su ile karıştırıp içmelidir.

Şifa âyetlerini, abdestli olarak, bir kâğıda yazıp, bu kâğıdı, bir kaptaki suya koymak da olur.

Görülüyor ki, doktora gitmeli, ilaç da kullanmalı, fakat şifayı, doktor ve ilaçtan değil Allahü teâlâdan istemelidir.

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi