BREAKING NEWS
Yaşam

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Namazı doğru kılmak

Namazı doğru kılmak

Sual: Bir hadis-i şerifte, (Beş vakit namazı doğru kılana, her gün için bin şehid sevabı verilir) buyuruluyor. Namazı doğru kılmak nasıl olur?
CEVAP
Namazın doğru olması için şu şartlara riayet etmek gerekir:

1- Ehl-i sünnet itikadında olmalı. Bid’at ehlinin kıldığı namaz, sahih olsa da, namaz borcu ödenmiş olsa da, kabul olmaz yani doğru namaz olamaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Bid’at ehlinin namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz.) [İbni Mace]

O halde, Ehl-i sünnet itikadında olmalı ve bid’at işlemekten çok sakınmalı.

2- Haramlardan sakınmalı. Haramlar çeşitli şekilde işlenir. Elle, dille, gözle, kulakla, ayakla, kalble, mideyle ve elbiseyle olabilir.

Elle: Haramlara uzanıyorsa,

Dille: Yalan, gıybet gibi haramlar işliyorsa,

Gözle: Harama bakıyorsa, kâinata ibretle bakmıyorsa,

Kulakla: Çalgı veya gıybet gibi günahlar dinleniyorsa,

Ayakla: Günah işlenen yerlere gidiliyorsa,

Kalble: Kin, haset, kibir, suizan, riya gibi kötü huylar varsa,

Mideyle: Haram şeyler yenilip içilmişse, [Bir hadis-i şerifte, (Bir lokma haram yiyenin kırk günlük güzel ameli kabul olmaz) buyuruldu. (Taberani)]

Elbiseyle: Bir elbisenin sadece bir düğmesi veya bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz.

3- İhlâsla yani sırf Allah rızası için kılmalı, riya karıştırmamalı.

4- Namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine de riayet etmeli.

5- Namazın doğru olması için guslün ve abdestin de doğru olması şarttır. Abdest ve guslün doğru olması için de, bunların farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, edebine riayet etmeli.

Bu beş maddeye riayet edilirse, namaz doğru kılınmış olur.

Güçsüzlerin gücü

Sual: Sakat, engelli, düşkün ve güçsüzlere yardım eden rızka kavuşur mu?
CEVAP
Evet, kavuşur. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:

(Siz, güçsüzleriniz sayesinde rızka ve zafere kavuşuyorsunuz.) [Müslim]

(Aranızdaki zayıflar sebebiyle yardıma ve rızka kavuşuyorsunuz.) [Buhari]

(Allah bu ümmete, ancak zayıfların duaları, namazları ve ihlâsları sayesinde yardım ediyor.) [Nesai, Tirmizi]

(Nice [kıymetsiz ve hakir görülerek] kapılardan kovulan, pejmürde kılıklı kimseler vardır ki, [onlar Allah yanında çok kıymetlidir, şu şöyle olacak diye] yemin etseler, Allah [onlara ikram için, dediklerini yaratır] yeminlerini doğru çıkarır.) [Müslim] (Bazı âlimler bu hadis-i şerifi, “Güçsüz kimseler dua etse, Allah duasını kabul eder” diye açıklamışlardır.)

« Önce
Sonra »

Hiç yorum yok

Sorularınız Dinimiz İslam hocaları tarafından cevaplandırılacaktır. Lütfen suallerinizi: dinimizislam2@gmail.com mail adresine gönderiniz.
Teşekkürler.
Hakiki Dinimiz site yönetimi